Ul. Orzechowa 46a, 50-540 Wrocław. Tel: 71 373 19 07, ul. H. Brodatego 28, 57-210 Henryków. Tel. 74 816 79 67